• Acasă
  • Despre noi
  • Domenii de practică
  • Avocați

  • Publicații
  • Contact
TSA Legal Green Gate Background

Curtea Constituțională a României declară neconstituțională o prevedere cheie din Legea organizării judiciare

  1. Acasă
  2. Publicații
  • Scris de Vlad TOBĂ

În ședința din data de 21 noiembrie 2023, Curtea Constituțională a României pronunțat o decizie prin care considerat ca fiind neconstituțională sintagma „în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuțiilor specifice funcției” din articolul 87, alineatul (8), al Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. 

Această constatare a Curții se bazează pe faptul că legislația nu precizează criteriile, condițiile și procedura de revocare a procurorilor DNA, încălcând astfel principiile fundamentale ale calității legii, dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare, așa cum sunt ele stipulate în Constituție.

Deciziile Curții Constituționale sunt definitive și general obligatorii. Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea  Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în  Monitorul Oficial al României, Partea I.

Disclaimer

Materialul prezentat anterior are doar scopul de a furniza o perspectivă generală asupra actualizărilor legislative. Acesta nu reprezintă o examinare detaliată a fiecărui subiect tratat. Vă încurajăm să luați legătura cu noi pentru detalii suplimentare privind temele abordate. Nu este asumată vreo responsabilitate pentru orice decizie individuală sau omisiune rezultată din utilizarea informațiilor furnizate în acest material.