• Acasă
  • Despre noi
  • Domenii de practică
  • Avocați

  • Publicații
  • Contact
TSA Legal Green Gate Background

Din 2024, firmele/PFA-urile care închiriază bunuri de la persoane fizice vor fi obligate să rețină la sursă impozitul pe venit, să îl declare și să îl vireze la bugetul de stat

  1. Acasă
  2. Publicații
  • Scris de Traian ȘTEFĂNESCU

Din 2024, firmele/PFA-urile care închiriază bunuri de la persoane fizice vor fi obligate să rețină la sursă impozitul pe venit, să îl declare și să îl vireze la bugetul de stat

Astfel, conform modificărilor aduse de OUG 115/2023, în cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, plătite de persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă, venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părți.

Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

În situația în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut se determină pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Națională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează plata.

Venitul net din cedarea folosinței bunurilor, altul decât venitul din arendarea bunurilor agricole și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, se stabilește la fiecare plată, de către plătitorii de venit, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra acestuia.

Plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă au și obligația de a calcula, reține, declara și plăti impozitul corespunzător sumelor plătite.

Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net și se reține la sursă, de către plătitorii de venituri, la momentul plății veniturilor.

Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Contribuabilii (persoanele fizice) nu au obligația de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile.

Disclaimer

Materialul prezentat anterior are doar scopul de a furniza o perspectivă generală asupra actualizărilor legislative. Acesta nu reprezintă o examinare detaliată a fiecărui subiect tratat. Vă încurajăm să luați legătura cu noi pentru detalii suplimentare privind temele abordate. Nu este asumată vreo responsabilitate pentru orice decizie individuală sau omisiune rezultată din utilizarea informațiilor furnizate în acest material.