• Acasă
  • Despre noi
  • Domenii de practică
  • Avocați

  • Publicații
  • Contact
TSA Legal Green Gate Background

Implementarea metodologiei de prevenire și combatere a hărțuirii pe criteriul de sex și a hărțuirii morale la locul de muncă

  1. Acasă
  2. Publicații
  • Scris de Traian ȘTEFĂNESCU

În contextul unui efort național continuu de îmbunătățire a mediului de lucru și de asigurare a egalității de șanse, România face un pas semnificativ prin publicarea, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 939 din 17 octombrie 2023, a Metodologiei privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex și a hărțuirii morale la locul de muncă.

Aceasta reprezintă un instrument crucial în lupta împotriva discriminării de gen și a hărțuirii morale în mediul profesional.

Metodologia vizează asigurarea unui mediu de lucru egal și sigur pentru toți angajații, indiferent de gen. Ea este aplicabilă în toate sferele profesionale, atât în sectorul public, cât și în cel privat, și subliniază angajamentul României de a respecta și promova egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Metodologia clarifică termeni precum "abordarea integratoare de gen" și "diviziunea de gen a muncii", facilitând astfel o mai bună înțelegere a dinamicii de gen la locul de muncă. Se consideră că aceste definiții sunt esențiale pentru a identifica și aborda efectiv situațiile de discriminare și hărțuire.

Conform metodologiei, hărţuirea este definită ca fiind un comportament nedorit, inclusiv de natură sexuală, care face o persoană să se simtă ofensată, umilită sau intimidată. Aceasta include situaţiile în care unei persoane i se solicită să se angajeze în activităţi sexuale ca o condiţie a angajării persoanei respective, precum şi situaţiile care creează un mediu ostil, intimidant sau umilitor. Hărţuirea implică mai multe incidente şi/sau acţiuni cu caracter repetitiv, care constituie hărţuire fizică, verbală şi nonverbală.

Totodată, metodologia stabilește proceduri clare pentru raportarea și soluționarea cazurilor de hărțuire, precum și responsabilitățile specifice ale angajatorilor, angajaților și altor părți implicate. Prin aceste proceduri, se urmărește crearea unui cadru în care toți angajații se simt în siguranță și respectați.

Aceasta se aliniază la directivele și normele Uniunii Europene, reflectând angajamentul României de a adera la cele mai înalte standarde în domeniul egalității de gen și protecției drepturilor muncii.

Precizăm faptul că fiecare dintre noi are un rol de jucat în aplicarea și promovarea acestor standarde. Ca avocați, recomandăm ferm tuturor angajatorilor și angajaților să se familiarizeze cu această metodologie și să contribuie activ la crearea unui mediu profesional echitabil și respectuos pentru toți.

Această metodologie nu este doar un document legal; ea reprezintă un angajament moral și social pe care fiecare dintre noi îl are față de colegii noștri și față de societatea în care trăim și lucrăm.

Disclaimer

Materialul prezentat anterior are doar scopul de a furniza o perspectivă generală asupra actualizărilor legislative. Acesta nu reprezintă o examinare detaliată a fiecărui subiect tratat. Vă încurajăm să luați legătura cu noi pentru detalii suplimentare privind temele abordate. Nu este asumată vreo responsabilitate pentru orice decizie individuală sau omisiune rezultată din utilizarea informațiilor furnizate în acest material.