• Acasă
  • Despre noi
  • Domenii de practică
  • Avocați

  • Publicații
  • Contact
TSA Legal Green Gate Background

Începând cu 31 martie 2024, o persoană poate deține, direct sau indirect, o singură societate plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor

  1. Acasă
  2. Publicații
  • Scris de Traian ȘTEFĂNESCU

Începând cu 31 martie 2024, o persoană poate deține, direct sau indirect, o singură societate plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor

Conform OUG nr. 115/2023, asociații/acționarii persoanei juridice române care dețin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai multe persoane juridice române care îndeplinesc condițiile pentru aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, trebuie să stabilească, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor, o singură persoană juridică română care va aplica prevederile legale referitoare plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Persoanele juridice române care nu au fost stabilite de către asociați/acționari ca fiind plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, până la termenul legal, vor intra sub incidența prevederilor referitoare la plata impozitului pe profit.

Un element de noutate față de reglementarea anterioară este introducerea cerinței ca deținerea să aibă loc „direct sau indirect”, până în prezent fiind posibilă „eludarea” restricției referitoare la numărul de microîntreprinderi pe care le putea deține o singură persoană prin crearea unui lanț de companii.

Apreciem că persoanele care, în prezent, dețin mai multe companii plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor (cotă de participație minimă 25%) ar trebui să efectueze o analiză de oportunitate cu privire la selectarea companiei care va aplica regimul fiscal al microîntreprinderii, urmând ca, până la data de 31 martie, să se efectueze și modificările corespunzătoare de vector fiscal.

Disclaimer

Materialul prezentat anterior are doar scopul de a furniza o perspectivă generală asupra actualizărilor legislative. Acesta nu reprezintă o examinare detaliată a fiecărui subiect tratat. Vă încurajăm să luați legătura cu noi pentru detalii suplimentare privind temele abordate. Nu este asumată vreo responsabilitate pentru orice decizie individuală sau omisiune rezultată din utilizarea informațiilor furnizate în acest material.